Rozhovor v newsletteru SPS

Úvod » Aktuality » Rozhovor v newsletteru SPS
Vloženo: 01.06.2021

V květnovém vydání newsletteru Svazu podnikatelů ve stavebnictví byl zveřejněn rozhovor s jednatelem společnosti JSS panem Josefem Kubešem a obchodním ředitelem společnosti Martinem Matznerem. Věnoval se například tomu, jak je možné, že čtyři společníci z pěti zůstali ve shodě ve vedení společnosti téměř třicet let, nebo také o významných stavbách a budoucím směru JSS. Přepis rozhovoru přinášíme níže.
 


Pane Kubeši, mohl byste přiblížit, kdy se přesně začala psát historie JSS a kdo stál u jejího vzniku?

Hned v roce 1990 oslovil můj otec Václav Kubeš, který celý život pracoval ve stavebnictví, několik svých kolegů z práce. Chtěl, aby společně založili stavební společnost. Takovou, kde bude od počátku vystavěna struktura – od ekonomů až k dělníkům. A to se povedlo.

Na stránkách společnosti uvádíte, že čtyři společníci z pěti zůstali ve shodě téměř třicet let, což je opravdu pozoruhodné. Čím si tuto stabilitu vysvětlujete?
Jednoduše tím, že táta byl skvělý lídr! Mezilidské vztahy pro něj byly vždycky důležité. Společníci nikdy neměli žádný větší – a možná ani menší – konflikt. Nejspíš k tomu přispělo to, že oddělovali práci od soukromého života. Po práci si každý šel za svým, k rodině a koníčkům.

Minulý rok došlo k zásadní změně ve struktuře společnosti. Mohl byste stručně popsat, v čem tato spočívala? 
Když to zjednoduším, tak „otcové zakladatelé“ předali žezlo a podnikání svým potomkům. Takže jde o změnu sice zásadní, ale úplně v duchu naší firmy.

Na co se Ještědská stavební společnost zaměřuje?
Zaměřujeme se na realizace pozemních a vodohospodářských staveb. V každém případě jsme schopni dodat stavbu takzvaně na klíč, tedy od zajištění studie a projektu až ke kolaudaci.

Když se budeme bavit o počtu realizací společnosti, nepůjde o nízké číslo. V tuto chvíli jich je více než 790. Mohl byste zmínit některé z nich?
Máme rádi například školku v Raspenavě, kterou jsme tam postavili po ničivé povodni v roce 2010. Je to architektonicky povedená stavba stojící na železobetonovém ostrově, který ji ochrání před jakoukoli velkou vodou. Povodně jsou v našem kraji vůbec velké téma a my jsme se pokaždé účastnili náprav škod. Táta zase rád vzpomíná na přestavbu bývalé textilky v Hejnicích. Ze starého baráku, který ohrožoval i děti a poskytoval útočiště narkomanům, totiž vznikly krásné startovací byty pro mladé. Taková stavařina dává smysl a dělá radost.

Pane Matznere, prozradíte nám, co společnost čeká v nejbližší době? 
V letošním roce dokončujeme významnou akci, kterou provádíme ve sdružení s firmou Pohl -Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C. Kromě dalších vodohospodářských i pozemních staveb v Libereckém kraji jsme zahájili i výstavbu bytového domu v Praze a rekreačního objektu v Krkonoších. Po úspěšné rekonstrukci starého kravína na sjezdovce v Bedřichově, ze kterého vzniklo dvanáct krásných apartmánů, rozjíždíme i další vlastní developerské projekty. V Liberci máme rozpracovaných několik bytových domů a velmi zajímavá je i přestavba bývalé Hašlerovy chaty v Jizerských horách na rodinné apartmány. Úspěšně se rozvíjí i činnost naší dceřiné společnosti Kobra-Údlice, která je zaměřena na recyklaci stavebních odpadů, těžbu písku, a hlavně na výrobu kvalitních kompostů a substrátů pro rekultivace a zemědělství. V současné době  provádíme za spolupráce s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Vysokou školou zemědělskou a Severočeskými vodovody a kanalizacemi vědecký experiment zaměřený na předúpravu čistírenských kalů.
Zpět na výpis