Vodohospodářské a ekologické stavby

Úvod » Reference » Vodohospodářské a ekologické stavby

VDJ Boseň

Rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu byla zhotovena pro Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. na základě...

Bakov nad Jizerou, ČOV – intenzifikace – stavební část

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Bakově nad Jizerou o...

2. etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dr. Milady Horákové

V rámci rekonstrukce byla provedena výstavba jednotné kanalizační stoky KT DN 600 v délce 442 m a...

Chvatěruby kanalizace

Výstavba nové čistírny odpadních vod o kapacitě 1 000 EO a stokové sítě v délce 2 126 m včetně...