O společnosti

Úvod » O společnosti

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Společnost JSS provádí komplexní dodávky pozemních, inženýrských, vodohospodářských staveb a rekonstrukce stávajících objektů. Mezi stálé zákazníky společnosti patří řada privátních investorů, měst a obcí.

V oblasti stavebního provozu poskytuje společnost JSS svým klientům komplexní servis. Zajišťuje poradenskou činnost, stavební výrobu, projektování i výzkum. Spolehlivost řešení „na klíč“, která zákazníci požadují, je prověřena třiceti lety provozu firmy. Veškerá činnost je prováděna s největším ohledem na životní prostředí.

Zatím největším příspěvkem ke zlepšení životního prostředí je již zahájený pětiletý výzkum „užití kompostu v přírodě“, který JSS provádí ve své kompostárně v Údlicích. Výzkum je podporován MŽP a MZE.

Při přípravě vlastních developerských projektů klade společnost JSS důraz na kvalitní architekturu a vztah díla k okolnímu prostředí.
 

Držíme slovo!

Firmu rozvíjíme směrem:

  • K poskytování nadstandartních služeb klientům
  • K bezproblémové realizaci staveb s dodržením všech smluvních ujednání
  • Ke zlepšení sociálního a tvůrčího prostředí pro zaměstnance
  • K využití a zapracování nejnovějších technologií do procesu přípravy, řízení a realizace staveb

Naše zásady:

  • Spokojení zákazníci a zaměstnanci
  • Kvalitní realizace
  • Ochrana životního prostředí
  • Pozitivní vliv na oblast podnikání

 


 


Příběh JSS

Lídrem, vizionářem, jednatelem a ředitelem Ještědské stavební společnosti byl dlouhé roky Václav Kubeš. Ve stavebnictví působil celý život. Po střední škole začínal ve Vodních stavbách jako mistr, v další společnosti byl již na pozici stavbyvedoucího. Bezprostředně po sametové revoluci inicioval založení stavební společnosti KREDO. Po dvou letech byla restrukturalizována a přejmenována  -  od 1. května 1991 se píše historie Ještědské stavební společnosti spol. s r.o. (JSS).

Je už od počátku spojena s bývalými kolegy Václava Kubeše, které si k budování společnosti přizval. Je až neuvěřitelné, že čtyři společníci z pěti zůstali ve shodě téměř třicet let! Těžko najít pádnější důkazy o schopnosti Václava Kubeše vést společnost a zajistit její stabilitu.

Počátkem roku 2020 byla zahájena zásadní změna struktury společnosti. Dva původní společníci, Václav Kubeš a Jaroslav Klimeš, předali podíly svým potomkům, kteří také již dlouho působí v JSS. Proběhla také volba nového ředitele společnosti a hlasováním byl vybrán Josef Kubeš, syn původního ředitele.

Provoz restrukturalizované společnosti byl zahájen v říjnu 2020. 

Předávání žezla druhé generaci!