Kamerové prohlídky

Úvod » Kamerové prohlídky

Revize kanalizace TV kamerou umožňuje přesné určení stavu potrubí a kanalizace. Nahrávka záznamů na videokazetu, DVD či CD, vypracování zpráv a fotek dokládá kompletní zprávu o vzniklém stavu. Tato dokumentace tak slouží k dokonalé informovanosti o daném problému. 

Potřebujete zjistit stav Vaší kanalizace, nebo se Vám opakovaně ucpává potrubí a Vy nevíte proč?

Využijte naši službu revize kanalizace. Zjistíme stav vašeho potrubí, včetně vyhodnocení závad ve formě písemné zprávy s obrázky a záznamu na CD či DVD nosiči. Provádíme prohlídky kanalizace všech profilů od DN 50 mm až do DN 1000 mm.

Pro revizi kanalizace máme k dispozici dva kamerové systémy plně vybavené nejmodernější technikou. Součástí každého kamerového systému je posuvná kamera pro revizi potrubí do DN 300 mm a pojízdná kamera s rotační hlavou pro revizi potrubí od DN 200 do DN 1000 mm s možností měření spádu potrubí.

Samozřejmostí je prolínání ujeté vzdálenosti a popisu závad do obrazu přímo při provádění prohlídky. Prohlídky kanalizace kamerou provádějí naši vyškolení specialisté s několikaletou praxí.

 


Nejčastější důvody pro použití techniky k revizi kanalizace?

  • zjištění důvodu ucpání potrubí
  • opakované ucpávání kanalizace
  • zjištění stavu kanalizace (například před rekonstrukcí)
  • zápach v objektu
  • propadnutí terénu v blízkosti průběhu kanalizace
  • přejímka kanalizace po výstavbě
  • vlhnutí zdí
  • zatékání splaškové nebo dešťové vody do objektu
  • revize kanalizace po provedené opravě
  • vyhledání odboček, oblouků, revizních šachet a dalších prvků v kanalizaci

Monitorovací technika

Revi 250 (jpg)

REVI 250

Toto provedení přenosného monitorovacího zařízení je určeno pro domovní kanalizaci včetně přípojek v rozmezí DN 50 - 300. Do potrubí se ručně nastrkává pomocí vyztuženého kabelu. Tato technika je nejčastěji používána v domácnosti.

Revi 550 (jpg)

REVI 550

Je monitorovací systém pro monitoring venkovní kanalizace a přípojek od DN 200 - 1000. Tato technika se používá pro monitoring kanalizační a stokové sítě, kanalizační přípojky atd. Kamera je umístěna na pojízdném vozíku, který ji zaváží do kanalizace.