Vodohospodářské a ekologické stavby

Úvod » Divize » Vodohospodářské a ekologické stavby

Na co se zaměřujeme?

Úsek vodohospodářských a ekologických staveb se zabývá realizací projektů v oblasti inženýrské činnosti a provádění staveb.

Náš tým nabízí více jak třicetileté zkušenosti v oboru. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a nabízíme to nejlepší řešení na klíč odpovídající potřebám daného zákazníka. Disponujeme vlastním strojním vybavením.

 


 

V oblasti inženýrské činnosti

V oblasti provádění staveb

  • Výstavba a rekonstrukce vodovodů, vodojemů, kanalizaci a čistíren odpadních vod.
  • Výstavba a rekonstrukce domů, bytů a průmyslových objektů.
  • Obnova rybníků a koryt vodních toků.
  • Rekultivace skládek.

 


 

Ukázka realizací

 

VDJ Boseň

Rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu byla zhotovena pro Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. na základě...

Bakov nad Jizerou, ČOV – intenzifikace – stavební část

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Bakově nad Jizerou o...

2. etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dr. Milady Horákové

V rámci rekonstrukce byla provedena výstavba jednotné kanalizační stoky KT DN 600 v délce 442 m a...