Bytový dům Poděbrady, Lázeňská ulice

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Bytový dům Poděbrady, Lázeňská ulice
Finální stavba

Bytový dům Poděbrady, Lázeňská ulice

Objednatel:
Palackého s.r.o.
Projektant:
Ing. Jan Spěvářek

Popis

Jedná se o bytový dům s komerčními prostory a parkovištěm.

Konstrukčně jde o železobetonový monolitický skelet, kde je pro vyzdění stěny využito pálených cihelných bloků. Vodorovné konstrukce (stropy) jsou železobetonová monolitická konstrukce. Vertikální komunikace jsou železobetonové, monolitické. Střecha objektu je převáženě sedlová s dřevěným krovem a plechovou krytinou z materiálu Rheinzink. Výplně otvorů jsou dřevěné (Euro okna), hliníkové a dřevo-hliníkové. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Součástí objektu je parkoviště pro majitele bytových jednotek.