Rekonstrukce kotelny na kovárnu

Úvod » Reference » Top reference » Rekonstrukce kotelny na kovárnu
fasáda sever.JPG

Rekonstrukce kotelny na kovárnu

Objednatel:
Moravolen a.s.
Projektant:
Ing. Jiří Čermák

Popis

Budova bývalé kotelny a zámečnické dílny se nachází v areálu zrušené textilní továrny v Železném Brodě. Objekt byl dlouhou dobu nevyužitý. V době před rekonstrukcí ho částečně využívali kováři pro malosériovou výrobu uměleckých a dekoračních kovových předmětů. Budova byla tvořena dvěma oddělenými provozy – bývalou kotelnou a zámečnickou dílnou s kovárnou.

Objekt je rozčleněn na tři samostatné celky – kovářskou dílnu, zámečnickou dílnu a kovárnu, kde byla rekonstruována původní kovářská výheň. Z východní strany vznikl nový vstup pro zaměstnance přímo do sociálního zázemí a kanceláří. Do všech tří prostor jsou osazena nová vrata a okna s klenutým nadpražím. Stávající plechová krytina nad kovářskou dílnou je nahrazena novou střechou z izolačních panelů KINGSPAN. Střecha nad kovářskou i zámečnickou dílnou je osazena střešními světlíky a ve hřebeni se nachází dvě lucernové střešní nástavby pro odvětrání. Budova je částečně podsklepena – zde vznikla technická místnost. Nad žulovým soklem je provedeno zateplení díky kompletnímu tepelně izolačnímu systému Baumit tl. 100 mm.