Bakov nad Jizerou, ČOV – intenzifikace – stavební část

Úvod » Reference » Vodohospodářské a ekologické stavby » Bakov nad Jizerou, ČOV – intenzifikace – stavební část
vykop

Bakov nad Jizerou, ČOV – intenzifikace – stavební část

Objednatel:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Popis

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Bakově nad Jizerou o kapacitě 5000 ekvivalentních obyvatel. Předmětem zakázky je stavební část zakázky. V rámci stavebních prací bude zrekonstruována odlehčovací komora, vybudován nový objekt mechanického předčištění, který bude zajišťovat předčištění odpadních vod.  Pro rovnoměrné rozdělení přítoku na obě biologické linky bude vybudován nový rozdělovací objekt. Obě aktivační nádrže budou stavebně navýšeny na provozní hloubku aktivační směsi cca 4,6 m. V aktivačních nádržích budou vestavěny nové nenosné příčky oddělující anoxický selektor, denitrifikační sekci a sekci nitrifikace. Nově bude řešena technologie uskladnění dávkování chemického srážedla pro účely ustavení procesu zvýšené chemické eliminace sloučenin fosforu.