Chvatěruby kanalizace

Úvod » Reference » Vodohospodářské a ekologické stavby » Chvatěruby kanalizace
Finální stavba Chvatěruby

Chvatěruby kanalizace


Popis

Výstavba nové čistírny odpadních vod o kapacitě 1 000 EO a stokové sítě v délce 2 126 m včetně veřejné části 118 ks domovních přípojek v celkové délce 498,12m. Objekt ČOV zahrnuje nádrže kalojemu, denitrifikace, svozy a aeračních nádrže.

Jedná se o čistírnu, která má na vstupu do ČOV čerpání splaškových vod a výstup gravitační oddělení vyčištěné vody.