2. etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dr. Milady Horákové

Úvod » Reference » Vodohospodářské a ekologické stavby » 2. etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dr. Milady Horákové
Výkop kanalizace Liberec

2. etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dr. Milady Horákové


Popis

V rámci rekonstrukce byla provedena výstavba jednotné kanalizační stoky KT DN 600 v délce 442 m a vodovodního řadu LT DN 300 v délce 425 m. Jednalo se o velice náročnou stavbu ve frekventované části Liberce prováděnou za provozu. V převážné části trasy kanalizace se vyskytovalo skalní podloží (místy do mocnosti až 3 m), které bylo těženo změnou technologie, tj. dolamováním a frézováním skály ve velkých hloubkách. Součástí naší stavby byla rovněž rekonstrukce dešťové kanalizace z ŽB trub DN 600 a z trub PVC DN 400 - 500. Celá stavba probíhala v koordinaci s rekonstrukcí vozovek, chodníků a plynovodu.