VDJ Boseň

VJD Boseň

VDJ Boseň

Objednatel:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Projektant:
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Popis

Rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu byla zhotovena pro Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. na základě projektové dokumentace zpracované společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Správná volba materiálů a konstrukcí zajistila, že vodojem zapadá do prostředí lesa, ve kterém se nachází a jež je součástí CHKO Český ráj.

Vodojem tvoří kvádrová akumulační komora o objemu 75 m3 a armaturní komora. V rámci rekonstrukce objektu byla provedena demolice nadzemní části armaturní komory. Ta byla kompletně přestavěna z cihelného zdiva Porotherm. Nové izolační vrstvy jsou tvořeny z pěnoskla a asfaltových pásů. Vnější fasáda je provětrávaná s obezděním z lícových cihel Klinker. Nová střecha je sedlová s hladkou pálenou krytinou Tondach Bobrovka, režná s korunovým krytím. Stávající náspy nad akumulační komorou byly odkopány, zhotovila se nová hydroizolace z asfaltových pásů a tepelná izolace z pěnoskla. Nové násypy kolem vodojemu byly v části svahů zpevněny rovnaninou z lomového pískovcového kamene a hrázkou z dubových fošen. Vstup do vodojemu umožňuje nové schodiště (také z pískovcového kamene) s nerezovým zábradlím. Uvnitř armaturní komory byl nově namontován kompozitní pororošt a žebříky společně s novým technologickým vystrojením. Vstup do akumulační komory zajišťují nerezové žebříky. Stěny armaturní komory jsou obloženy obkladem RAKO série POOL a na podlahy byla použita dlažba RAKO série Taurus. 

Ocenění VDJ Boseň Cena za tech. infrastrukturu
Ocenění VDJ Boseň Zvláštní cena ČKAIT Praha a Střední Čechy